SMÖRKAJEN
Heading layer
SMÖRKAJEN
Heading layer
ÖSTBERGA
ÖSTBERGA
PARFYMFABRIKEN EKERÖ
PARTILLE SÖDRA CENTRUM
TÄBY PARK SKOLA
ÅRSTABERG
ÖSTBERGA
ÖSTBERGA
CENTRALA LINDHOLMEN
CENTRALA LINDHOLMEN
FORSÅKER I MÖLNDAL
TÄBY PARK
LÄKEROL I GÄVLE
TOBAKSMONOPOLET 3, SÖDERMALM
previous arrow
next arrow
 

SMÖRKAJEN
Heading layer
SMÖRKAJEN
Heading layer
ÖSTBERGA
ÖSTBERGA
PARFYMFABRIKEN EKERÖ
PARTILLE SÖDRA CENTRUM
SKOLGÅRD TILL TÄBY PARKS NYA SKOLA
ÅRSTABERG
ÖSTBERGA
ÖSTBERGA
CENTRALA LINDHOLMEN
CENTRALA LINDHOLMEN
FORSÅKER I MÖLNDAL
TÄBY PARK
LÄKEROL I GÄVLE
TOBAKSMONOPOLET 3, SÖDERMALM
previous arrow
next arrow
 

STADSUTVECKLING OCH LANDSKAP

Vår tyngdpunkt är stadsutveckling och landskap, präglat av personligt engagemang och lång erfarenhet. Vi arbetar över hela landet med flexibilitet av att vara ett mindre kontor, i nätverk med andra.

STADSUTVECKLING OCH LANDSKAP

Vår tyngdpunkt är stadsutveckling och landskap, präglat av personligt engagemang och lång erfarenhet. Vi arbetar över hela landet med flexibilitet av att vara ett mindre kontor, i nätverk med andra.

LÄS MER OM OSS HÄR →

FORSÅKER

FORSÅKER

FORSÅKER I MÖLNDAL Stadsbyggnadsprojekt för att omvandla nedlagt pappersbruk med omland till en blandad stadsdel i centrala Mölndal med ca 3000 bostäder, kontor, service, förskolor, skola och en vitaliserad industrikärna fylld med nytt innehåll. Det är en spännande stadsutveckling där ...
TÄBY PARK

TÄBY PARK

TÄBY PARK, TÄBY Stadsbyggnadsprojekt för att omvandla det tidigare galoppfältet i Täby till en ny blandad stadsdel om 6000 bostäder och 4000-5000 arbetsplatser. Målet är en tät, nära och innehållsrik stadsmiljö med bra underlag för service, kollektivtrafik och kultur. Stor ...
CENTRALA LINDHOLMEN

CENTRALA LINDHOLMEN

CENTRALA LINDHOLMEN, GÖTEBORG SWMS kvalificerade sig i hård konkurrens som ett av fyra team för parallellt uppdrag för Centrala Lindholmen, på Älvstranden i Göteborg. Centrala Lindholmen är en plats präglad av företag i tillväxt, Chalmers expanderande forskningsintensiva högskola och närhet ...
Östberga axio3

ÖSTBERGA

PROGRAMARBETE I ÖSTBERGA Stockholms stad har genomfört programarbete för att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel nära kopplad till stadsutvecklingen runt Årstafältet. SWMS har haft uppdrag som arkitektstöd i stadens projektgrupp för arbetet och bistått gruppen med utredningar, ...
KVARNHOLMEN

KVARNHOLMEN

KVARNHOLMEN ETAPP 6 - HÄSTHOLMSSUNDET OCH GÄDDVIKEN (NACKA) Stadsbyggnadsprojekt för att omvandla den sista etappen av Kvarnholmen från industrimiljö till en levande stadsmiljö med bra vattenkontakt, attraktiva offentliga rum och goda kommunikationer. SWMS arbetar som landskapsarkitekter med strukturplan och underlag ...
lakerol-2_1

LÄKEROL

GODISFABRIKEN - LÄKEROL I GÄVLE Stadsbyggnadsprojekt för att omvandla Läkerols gamla tomt för godistillverkning på Brynäs i centrala Gävle, till en tät funktionsblandad stadsbebyggelse med fokus på kulturmiljö och social- och miljömässig hållbarhet. SWMS deltar med nyckelkompetenser inom stadsbyggnad och landskap ...
SÄTRA VÄSTERÅS

SÄTRA VÄSTERÅS

SÄTRA, VÄSTERÅS SWMS har som ett av tre team genomfört parallellt uppdrag för stadsutveckling av Sätra i Västerås. Sätra utgör idag naturmark men har ett strategiskt läge nära befintliga handels- och bostadsstrukturer. Här finns förutsättningar för ett boende nära både ...
TOBAKSMONOPOLET

TOBAKSMONOPOLET

TOBAKSMONOPOLET 3, SÖDERMALM Bostads och stadsbyggnadsprojekt för att omvandla fastigheten Tobaksmonopolet 3 vid Ringvägen med nya bostäder, verksamheter och service och utveckla platsens torg, gator och gårdsytor. SWMS arbetade som landskapsarkitekter med underlag för detaljplan och kvalitetsprogram. Kvarteret innehåller en ...
Årstaberg

ÅRSTABERG

BOSTADSPROJEKT ÅRSTABERG SWMS arbetar med detaljplaneunderlag för fastigheten Årstaberg 1 i Liljeholmen, Stockholm. Uppdraget görs för Seniorgården AB tillsammans med Brunnberg & Forshed. Förslaget innebär ca 50 nya seniorbostäder, centrumlokaler i bottenvåning och att ett nytt parkstråk etableras. Kvarteret möter ...
Älta centrum

ÄLTA CENTRUM

ÄLTA CENTRUM I NACKA SWMS arbetar åt Wallenstam med att utveckla Älta centrum i Nacka genom en ny detaljplan. Älta centrum får nya stadskvarter, gaturum, parker, torg och platser i och omkring dagens centrum. Detaljplanen möjliggör ca 950 bostäder, förskola ...