CENTRALA LINDHOLMEN I GÖTEBORG

Team SWMS har slutredovisat förslag i parallella uppdrag för Centrala Lindholmen i Göteborg. Platsen präglas av företag i tillväxt, Chalmers expanderande forskningsintensiva högskola och närhet till älven. Förslaget bygger en ny struktur för platsens utveckling med attraktiva mötesplatser ute och inne, som tillför stadsliv utanför kontorstid. Vårt stolta team består av nära samarbete med Tell Arkitekter och Sweco Society (trafik), samt experter från Uppsala Universitet (hållbarhet), NAI Svefa (genomförande och ekonomi) och Structor (dagvatten).

 

De samtliga fyra arkitektteamens förslag finns utställda för allmänheten i Kuggen, Lindholmsplatsen 1, fram till den 21 december 2016. Välkommen dit och ta del!

 

Typ: Stadsbyggnadsprojekt

Omfattning: Ny struktur för utbyggnad för näringsliv, akademi och staden

Projektstart: 2016

Uppdragsgivare: Älvstranden Utvecklings AB och Chalmers Fastigheter