PARALLELLT UPPDRAG I SÄTRA, VÄSTERÅS

SWMS genomför som ett av tre team parallellt uppdrag för stadsutveckling av Sätra i Västerås. Sätra utgör idag naturmark men har ett strategiskt läge nära befintliga handels- och bostadsstrukturer. Här finns förutsättningar för ett boende nära både natur och stad. Vi samarbetar i Sätra med Tell Arkitekter (Mariano Tellechea) och Sweco Society (Sverker Hanson – trafik).

 

Uppdragsgivare: Västerås stad genom stadsbyggnadskontoret

Typ: Stadsbyggnadsprojekt

Omfattning: Ny struktur för utbyggnad bostäder, service, skola och förskolor

Projektstart: 2016