Parfymfabriken_slide

PARFYMFABRIKEN EKERÖ

Ett parallellt uppdrag har genomförts med tre team för utveckling av Parfymfabriken på Ekerö.

 

Uppdraget är nu avgjort och vårt team SWMS arkitektur/Brunnberg & Forshed har fått förtroendet att arbeta vidare med vårt förslag i den fortsatta planprocessen. Ett nuvarande industriområde intill Ekerö centrum omvandlas till ny stadsdel – en utvidgning av småstaden.

 

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: nya bostäder, mötesplatser, park och kopplingar

 

Projektstart: 2018

 

Uppdragsgivare: ExNord (Exerton)