UTVECKLING AV PARTILLE SÖDRA CENTRUM

Fördjupad översiktsplan för fortsatt utveckling av Partille södra centrum är nu på samråd. På uppdrag av Partille kommun har vi tillsammans med Esencial och Sweco (trafik) tagit fram strukturförslag som underlag till planen.

 

https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/fordjupad-oversiktsplan-for-partille-sodra-centrum/

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

Omfattning: nya bostäder och verksamheter, mötesplatser och utökat centrum, natur och kopplingar

Projektgenomförande: 2018

Uppdragsgivare: Partille kommun