PROJEKT

PROJEKT

Forsåker i Mölndal

STRUKTURPLAN FORSÅKER I MÖLNDAL

Omvandling av Forsåkers industriområde till blandstad omfattande ca 3000 nya bostäder.

FAS: Underlag för planprogram, detaljplan samt gestaltningsprogram, 2014 - pågående

UPPDRAGSGIVARE: MölnDala Fastighets AB, genom Nyréns Arkitektkontor

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt och Mårten ansvarig landskapsarkitekt

 

thumb_Täby Park_1024

GALOPPFÄLTET / TÄBY PARK I TÄBY

Ny blandad stadsdel om 6000 bostäder och arbetsplatser på Galoppfältet / Täby Park.

FAS: Strukturplan, planprogram, 2013-2015. Underlag för detaljplaner med gestaltningsprogram, 2016 - pågående

UPPDRAGSGIVARE: TPAB och Täby kommun

ROLL: Mårten ansvarig för den yttre miljöns gator, parker och torg samt tekniska delar som höjdsättningar och dagvattensstrategier

IMG_0109_1024

STRUKTURPLAN PEDAGOGEN PARK I MÖLNDAL

Parallellt uppdrag. Strukturplan för ca 1000 bostäder och stadsdelscentrum.

FAS: Underlag för planprogram, 2016

UPPDRAGSGIVARE: Mölndals stad och Aspelin Ramm

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

IMG_5529_1024

STRUKTURPLAN KALLEBÄCK I GÖTEBORG

Parallellt uppdrag för stadsdel med ca 1500 lgh och verksamheter.

FAS: Underlag för detaljplan och kvalitetsprogram, 2015 - pågående

UPPDRAGSGIVARE: Wallenstam

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt och Mårten ansvarig landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

IMG_5871_1024

STRUKTURPLAN ÄLVSJÖ-ÖRBY I STOCKHOLM

Utveckling av Älvsjö som nav i Stockholms söderort med många nya bostäder och arbetsplatser.

FAS: Underlag för planprogram, 2015

UPPDRAGSGIVARE: Stockholms stad

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt och Mårten ansvarig landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Skärmklipp 2016-08-27 19.47.46_1024

FRAMTIDSBILD ARVIKA HAMN I ARVIKA

Utveckling av Arvika hamn som mötesplats, rekreationsort, för verksamhetsetablering och som bostadsmiljö.

FAS: Parallellt uppdrag med struktur och framtidsbild, 2015

UPPDRAGSGIVARE: Arvika kommun

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt och Mårten ansvarig landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

IMG_1698_1024

STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS

Principer för den framväxande stadsdelen mellan stationen och vattnet, för innehåll och gestaltning.

FAS: Gestaltningsprogram, 2013-2014

UPPDRAGSGIVARE: Västerås stad i samarbete med fastighetsägarna

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt och Mårten ansvarig landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Arlöv_1024

STADSUTVECKLING I KRONETORP / BURLÖV

Vunnen tävling för ny "masterplan" i Burlöv mellan Malmö och Lund, omfattande ca 7000 boende, service och arbetsplatser.

FAS: Skelettplan, fortsatt detaljplanearbete, 2013

UPPDRAGSGIVARE: Burlöv kommun

ROLL: Mårten ansvarig landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Farsta_1024

TYNGDPUNKT FARSTA I STOCKHOLM

Bebyggelsestrategi för utveckling av centrum, bostäder, rekreation och grönstruktur för stadsdelen Farsta.

FAS: Inom ramen för Stockholms översiktsplan-Promenadstaden, 2013

UPPDRAGSGIVARE: Stockholms stad

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Malmö Kockums_1024

VARVSSTADEN I MALMÖ (KOCKUMS)

Volymstudie om hur ny tät stadsbebyggelse kan integreras i och omforma Kockumsområdet i centrala Malmö. I uppgiften ingick att forma områdets nya parker, stråk, kajer, torg.

FAS: Stadsutveckling, 2013

UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad, stadsbyggnadskontoret

ROLL: Mårten ansvarig landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Heden_1024

HEDEN I GÖTEBORG

Parallellt uppdrag för utveckling av Heden i Göteborg. Heden som attraktivt offentligt rum för idrott, kultur och aktivitet samt möjligheter och lösningar för bebyggelse, parkering och infrastruktur.

FAS: Parallellt uppdrag, 2013

UPPDRAGSGIVARE: Göteborgs stad

ROLL: Sofia teamledare, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Slakthusområdet_1024

SLAKTHUSOMRÅDET ENSKEDE I STOCKHOLM

Programarbete, arbete med strukturplan, landskapsanalys, utredning med innehåll och typologi för offentliga rum, antikvarisk förundersökning av byggnader, mark och helhetsmiljö.

FAS: Programarbete, antikvarisk förundersökning, 2012-2013

UPPDRAGSGIVARE: Stockholms stad, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret

ROLL: Mårten landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Munksjö_1024

STADSUTVECKLING FÖR MUNKSJÖ I JÖNKÖPING

Ny stadsdel med ca 1500 bostäder, omvandlad industrimiljö och ny kajpromenad.

FAS: Underlag för detaljplan samt gestaltnings- och blandstadsprogram, 2011-2012

UPPDRAGSGIVARE: Tolust AB

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt och Mårten ansvarig landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Kvarnholmen_1024

KVARNHOLMEN I NACKA

Sluten industrimiljö för livsmedelshantering utvecklas till stadsdel med bostäder, verksamheter, service, rekreation och natur.

FAS: Utredande underlag för detaljplan, planhandlingar och gestaltningsprogram, 2007-2009

UPPDRAGSGIVARE: Kvarnholmen Utvecklings AB

ROLL: Sofia uppdragsansvarig planeringsarkitekt och Mårten ansvarig landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor

thumb_Gasverket_1024

GASVERKET VÄRTAN I STOCKHOLM

Antikvarisk förundersökning av byggnader, mark och helhetsmiljö i blåklassificerad industriell kulturmiljö. Samarbete med Stockholms stadsmuseum.

FAS: Antikvarisk förundersökning, 2009

UPPDRAGSGIVARE: Stockholms stad, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret

ROLL: Mårten landskapsarkitekt, under tiden på Nyréns Arkitektkontor