STADSBYGGNADSKONCEPT – SMÖRKAJEN MALMÖ

Nytt uppdrag för SWMS att ta fram förslag på struktur och bebyggelse för Smörkajen, första utbyggnadsetappen i utvecklingen av Nyhamnen i Malmö. I vårt team ingår även arkitekter från Esencial, trafikplanerare från Sweco Society samt dagvatten- och översvämningsexperter från WSP.

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

Omfattning: ny struktur med bebyggelse, offentliga platser, gator, kajer, park och kopplingar till omgivningen

Projektstart: 2019

Uppdragsgivare: Malmö stad