Älta centrum

ÄLTA CENTRUM I NACKA

SWMS arbetar åt Wallenstam med att utveckla Älta centrum i Nacka genom en ny detaljplan. Älta centrum får nya stadskvarter, gaturum, parker, torg och platser i och omkring dagens centrum.

 

Detaljplanen möjliggör ca 950 bostäder, förskola och lokaler för nya verksamheter.

 

Älta centrum blir mer utåtriktat, med entréer mot torg och allmänna platser. Förutsättningar skapas för ett mer levande, tryggt och välkomnande centrum för invånare, nyinflyttade och besökare.

 

SWMS utvecklar områdets gator, platser, gårdar och torgytor inom kvartersmark. Arbetet utförs ihop med Belatchew arkitekter, Semrén Månsson och Sweco.

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: ca 950 bostäder, verksamheter, service, förskola

 

Projektstart: 2017

 

Uppdragsgivare: Wallenstam