De offentliga rummen
är stadens sammanhållande kitt

Det personliga
kontoret med
erfarenhet av hela
processen från tidigt skede
till genomförande

previous arrow
next arrow
Slider

previous arrow
next arrow
Slider

INSPIRATION - ERFARENHET - SAMARBETE

SWMS arkitektur AB grundades 2015 av Sofia Westerlund och Mårten Setterblad. Vårt kontors tyngdpunkt ligger inom stadsutveckling, tidiga projektskeden och landskapsarkitektur. Vår långa erfarenhet av ett projekts hela process har gett oss en stark känsla för både vision och genomförbarhet.

 

Vi har många års erfarenhet av komplexa stadsbyggnads- och landskapsuppdrag, inte minst från vår gemensamma bakgrund på Nyréns Arkitektkontor. Under senare år har vi jobbat allt mer tillsammans i stadsutvecklingsuppdrag för privata och kommunala beställare. Vi ansvarar för framtagande av strukturplaner som genom ny struktur och nya samband ger nytt liv i befintliga miljöer och bygger nya stadsdelar. Vi följer projekt genom planprocessen, projektering och genomförande.

 

De offentliga rummen är stadens sammanhållande kitt. Torg, platser, parker och stråk utgör golvet där vi rör oss, möter varandra, hittar på egna eller deltar i andras aktiviteter. Med rätt flöden blir de stadens surrande noder. De är också stadens platser för återhämtning och vila, möjligheter att sitta ner, att vara för dig själv men i närheten av andra. Gestaltningen av stadens strukturer är grundläggande för att lyckas med hållbar stadsutveckling.

 

Vi är det personliga kontoret, med det stora engagemanget och kunskapen. Vi är nyfikna på nya metoder och konstellationer i en nära och kunnig dialog med uppdragsgivaren. Samarbete ger inspiration och energi till idéprocessen.

 

Vi är i en tillväxtfas och under senaste året har kontoret vuxit med fler medarbetare, men vi arbetar även i våra redan upparbetade nätverk med andra. Vårt kontor ligger på Vidargatan, strax intill Odenplan. Vi sitter i gatuplan, synligt, med stadens liv som ständig inspiration direkt utanför fönstret. Välkommen förbi.

INSPIRATION - ERFARENHET - SAMARBETE

SWMS arkitektur AB grundades 2015 av Sofia Westerlund och Mårten Setterblad. Vårt kontors tyngdpunkt ligger inom stadsutveckling, tidiga projektskeden och landskapsarkitektur. Vår långa erfarenhet av ett projekts hela process har gett oss en stark känsla för både vision och genomförbarhet.

 

Vi har många års erfarenhet av komplexa stadsbyggnads- och landskapsuppdrag, inte minst från vår gemensamma bakgrund på Nyréns Arkitektkontor. Under senare år har vi jobbat allt mer tillsammans i stadsutvecklingsuppdrag för privata och kommunala beställare. Vi ansvarar för framtagande av strukturplaner som genom ny struktur och nya samband ger nytt liv i befintliga miljöer och bygger nya stadsdelar. Vi följer projekt genom planprocessen, projektering och genomförande.

 

De offentliga rummen är stadens sammanhållande kitt

Slider

 

De offentliga rummen är stadens sammanhållande kitt. Torg, platser, parker och stråk utgör golvet där vi rör oss, möter varandra, hittar på egna eller deltar i andras aktiviteter. Med rätt flöden blir de stadens surrande noder. De är också stadens platser för återhämtning och vila, möjligheter att sitta ner, att vara för dig själv men i närheten av andra. Gestaltningen av stadens strukturer är grundläggande för att lyckas med hållbar stadsutveckling.

 

Det personliga
kontoret med
erfarenhet av hela processen från tidigt skede till genomförande

Slider

 

Vi är det personliga kontoret, med det stora engagemanget och kunskapen. Vi är nyfikna på nya metoder och konstellationer i en nära och kunnig dialog med uppdragsgivaren. Samarbete ger inspiration och energi till idéprocessen.

 

Vi är i en tillväxtfas och under senaste året har kontoret vuxit med fler medarbetare, men vi arbetar även i våra redan upparbetade nätverk med andra. Vårt kontor ligger på Upplandsgatan, strax intill Odenplan. Vi sitter i gatuplan, synligt, med stadens liv som ständig inspiration direkt utanför fönstret. Välkommen förbi.

DET PERSONLIGA KONTORET MED ERFARENHET AV HELA PROCESSEN FRÅN TIDIGT SKEDE TILL GENOMFÖRANDE

SAMTRIMMAD STOMME MED MÅNGA ÅRS ERFARENHET AV STADSBYGGNADS- OCH LANDSKAPSUPPDRAG