Årstaberg

BOSTADSPROJEKT ÅRSTABERG

SWMS arbetar med detaljplaneunderlag för fastigheten Årstaberg 1 i Liljeholmen, Stockholm. Uppdraget görs för Seniorgården AB tillsammans med Brunnberg & Forshed.

 

Förslaget innebär ca 50 nya seniorbostäder, centrumlokaler i bottenvåning och att ett nytt parkstråk etableras.

 

Kvarteret möter Sjövikbackens lutande gata med generösa entréer och med följsamt trappande huskroppar. De boende får en skyddad gård som naturligt ansluter till omgivande naturmark.

 

Typ: bostadsprojekt / stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: ca 50 seniorbostäder med bostadsgård, centrumlokaler och parkstråk

 

Projektstart: 2017

 

Uppdragsgivare: Seniorgården AB