Forsåker strukturplan juni 2017

FORSÅKER I MÖLNDAL

Stadsbyggnadsprojekt för att omvandla nedlagt pappersbruk med omland till en blandad stadsdel i centrala Mölndal med ca 3000 bostäder, kontor, service, förskolor, skola och en vitaliserad industrikärna fylld med nytt innehåll.

 

Det är en spännande stadsutveckling där en sluten kulturmiljö öppnas upp och genom en ny struktur stärker sambanden mellan östra och västra Mölndal.

 

SWMS deltar med nyckelkompetenser i Nyréns arbetsgrupp, med uppdrag att utforma strukturplan, underlag för detaljplan, kvalitetsprogram samt utformning av offentlig miljö inklusive synliggörande av den idag överbyggda Mölndalsån.

 

Kvalitetsprogram och övriga samrådshandlingar finns på Mölndals stads hemsida:

 

http://www.molndal.se/startsida/byggaboochmiljo/samhallsplanering/detaljplaner/forsakerostradelen.5.2718dc7d15b887a4f212d44.html

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: ca 3000 bostäder, verksamheter, service, förskolor, skola

 

Projektstart: 2014

 

Uppdragsgivare: MölnDala Fastighets AB, genom Nyréns Arkitektkontor