thumb_kvarnholmen2_1024

KVARNHOLMEN ETAPP 6 - HÄSTHOLMSSUNDET OCH GÄDDVIKEN (NACKA)

Stadsbyggnadsprojekt för att omvandla den sista etappen av Kvarnholmen från industrimiljö till en levande stadsmiljö med bra vattenkontakt, attraktiva offentliga rum och goda kommunikationer.

 

SWMS arbetar som landskapsarkitekter med strukturplan och underlag för detaljplan och kvalitetsprogram. Området utformas till en tät och blandad stadsdel med olika typer av bebyggelsetyper, verksamheter och gott om mötesplatser, torg och parker i närhet till vattnet. Bebyggelsen består av ca 1200 nya bostäder och lokaler för verksamheter, förskola, återvinning, butiker.

Typ: stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: ca 1200 bostäder, verksamheter, service

 

Projektstart: 2014

 

Uppdragsgivare: KUAB, Kvarnholmen Utveckling AB