lakerol-2_1

GODISFABRIKEN - LÄKEROL I GÄVLE

Stadsbyggnadsprojekt för att omvandla Läkerols gamla tomt för godistillverkning på Brynäs i centrala Gävle, till en tät funktionsblandad stadsbebyggelse med fokus på kulturmiljö och social- och miljömässig hållbarhet.

 

SWMS deltar med nyckelkompetenser inom stadsbyggnad och landskap i Nyréns arbetsgrupp, med uppdrag att utforma strukturplan, underlag för detaljplan och kvalitetsprogram.

 

Kvalitetsprogram och övriga planhandlingar finns på Gävle kommuns hemsida:

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: ca 500-600 bostäder, verksamheter, service, förskola

 

Projektstart: 2016

 

Uppdragsgivare: AB Gavlegårdarna, genom Nyréns Arkitektkontor