lindholmen-perspektiv_b-web

CENTRALA LINDHOLMEN, GÖTEBORG

SWMS kvalificerade sig i hård konkurrens som ett av fyra team för parallellt uppdrag för Centrala Lindholmen, på Älvstranden i Göteborg.

 

Centrala Lindholmen är en plats präglad av företag i tillväxt, Chalmers expanderande forskningsintensiva högskola och närhet till älven. Uppdraget handlade om att hitta en struktur för utveckling som också tillför mötesplatser och stadsliv utanför kontorstid.

 

Vårt team bestod av nära samarbete med Tell Arkitekter och Sweco Society (trafik och social hållbarhet), samt experter från Uppsala Universitet (hållbarhet), NAI Svefa (genomförande och ekonomi) och Structor (dagvatten)

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt - parallellt uppdrag

 

Omfattning: Ny struktur för utbyggnad för näringsliv, akademi och staden

 

Projektgenomförande: 2016

 

Uppdragsgivare: Älvstranden Utvecklings AB och Chalmers Fastigheter