NORRA ÖN UMEÅ

SWMS har på uppdrag av Umeå kommun arbetat med strukturplan, stadsbyggnadsidé och kvalitetsprogram för den rörelserika nya stadsdelen på Norra Ön i centrala Umeå. Samråd pågår för detaljplan med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt verksamheter. En livfull och välkomnande plats mitt i centrala Umeå. En urban, tät stadsdel med attraktiva, trygga boendemiljöer och gröna offentliga rum med strandskogar, parker och natur. Ön med dess utbud blir mer tillgängligt för Umeåborna. Broarna innebär att östra och västra Umeå binds samman, vilket underlättar vardagen för många på ett hållbart sätt.

 

Se film och information om förslaget på Umeå kommuns hemsida:

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/storreprojekt/norraon.4.4ff54ec174f999469c1509.html#Sefilmen