Östberga axio3

PROGRAMARBETE I ÖSTBERGA

Stockholms stad har genomfört programarbete för att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel nära kopplad till stadsutvecklingen runt Årstafältet.

 

SWMS har haft uppdrag som arkitektstöd i stadens projektgrupp för arbetet och bistått gruppen med utredningar, underlag, strukturplan och diskussionsstöd. 

 

Stadsbyggnadsnämnden godkände i augusti 2019 planprogram Östberga. Planprogrammet och övriga handlingar finns på Stockholms stads hemsida:

 

http://vaxer.stockholm.se/omraden/ostberga/

Typ: stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: nya bostäder, park, verksamheter och samhällsfunktioner

 

Projektgenomförande: 2016-2019

 

Uppdragsgivare: Stockholms stad genom stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret