PARALLELLT UPPDRAG PARFYMFABRIKEN

SWMS är tillsammans med Brunnberg&Forshed utvalda för parallellt uppdrag som ett av tre team för att utveckla Parfymfabriken i Ekerö kommun.

 

Uppdraget är en förstudie för att ta fram stadsbyggnadsidéer för hur Parfymfabriken kan omvandlas från ett storskaligt industriområde till en del av framtidens småstad på Ekerö. Uppdraget görs i nära samarbete med Ekerö kommun och ExNord.

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

Omfattning: Nya bostäder, mötesplatser, park och kopplingar

Projektstart: 2018

Uppdragsgivare: ExNord