Sätra Västerås

SÄTRA, VÄSTERÅS

SWMS har som ett av tre team genomfört parallellt uppdrag för stadsutveckling av Sätra i Västerås.

 

Sätra utgör idag naturmark men har ett strategiskt läge nära befintliga handels- och bostadsstrukturer. Här finns förutsättningar för ett boende nära både natur och stad. Vi samarbetade i Sätra med Tell Arkitekter (Mariano Tellechea) och Sweco Society (Sverker Hanson – trafik).

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt - parallellt uppdrag

 

Omfattning: Idéskiss, ny struktur för utbyggnad bostäder, service, skola och förskolor

 

Projektgenomförande: 2016

 

Uppdragsgivare: Västerås stad genom stadsbyggnadskontoret