Sofia Westerlund

Grundare 

 

Sofia har 20-årig erfarenhet som stadsplanerare, med sin tyngdpunkt arbetsmässigt inom stadsutveckling med analys av platsen, sammanhanget och stadsbilden samt gestaltning av struktur och stadsmiljö.

 

Sofia har under många år, innan grundandet av SWMS, haft en uppdragsledande roll inom stadsbyggnad på Nyréns Arkitektkontor och arbetat med de flesta av Nyréns större stadsutvecklingsprojekt på senare år. Sofia har bl a varit uppdragsansvarig för Nyréns arbete med Wallenstams mejeritomt i Kallebäck Göteborg, Forsåkers strukturplan i Mölndal, struktur för stadsdelen Pedagogen Park Mölndal, parallellt uppdrag för Heden i Göteborg, strukturplan för Älvsjö-Örby, Solvalla och Tyngdpunkt Farsta liksom många andra uppdrag åt Stockholms stad. I flertalet av dessa har Sofia samarbetat med Mårten.

Sofia figur svv

<<     >>