STRUKTURPLAN PARTILLE SÖDRA CENTRUM

SWMS undersöker områdets potential i en strukturplan och stadsbyggnadsidé som underlag till Partille kommuns arbete med fördjupad översiktsplan för Södra centrum. I vårt team ingår även arkitekter från Esencial, trafikplanerare från Sweco Society samt fastighetsekonom från NAI Svefa.

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

Omfattning: nya bostäder och verksamheter, mötesplatser och utökat centrum, natur och kopplingar

Projektstart: 2018

Uppdragsgivare: Partille kommun