taby_park_2_web

TÄBY PARK, TÄBY

Stadsbyggnadsprojekt för att omvandla det tidigare galoppfältet i Täby till en ny blandad stadsdel om 6000 bostäder och 4000-5000 arbetsplatser.

 

Målet är en tät, nära och innehållsrik stadsmiljö med bra underlag för service, kollektivtrafik och kultur. Stor vikt läggs vid att skapa en genomtänkt struktur för varierade, innehållsrika offentliga rum, parker och platser, i bra samspel med fungerande lägen för skolor och förskolor.

 

SWMS arbetar med landskap och helhetsstrukturen och har gjort underlag för de två första detaljplanerna med tillhörande kvalitetsprogram, i samarbete med Urban Minds.

 

Uppdragsgivare: Täby kommun och Täby Park Exploatering AB.

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: ca 6000 bostäder och 4000 – 5000 arbetsplatser

 

Projektstart: 2013

 

Uppdragsgivare: Täby kommun och Täby Park Exploatering AB