thumb_tobak2_1024

TOBAKSMONOPOLET 3, SÖDERMALM

Bostads och stadsbyggnadsprojekt för att omvandla fastigheten Tobaksmonopolet 3 vid Ringvägen med nya bostäder, verksamheter och service och utveckla platsens torg, gator och gårdsytor.

 

SWMS arbetade som landskapsarkitekter med underlag för detaljplan och kvalitetsprogram. Kvarteret innehåller en sammanhållen och kulturhistoriskt värdefull industribebyggelse. Ca 80 nya bostäder uppförs samtidigt som den mest värdefulla kulturmiljön och dess byggnader bevaras.

 

Uppdragsgivare: Bonava / NCC. I samarbete med Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Typ: bostadsprojekt / stadsbyggnadsprojekt

 

Omfattning: ca 80 bostäder, verksamheter, service

 

Projektgenomförande: 2016

 

Uppdragsgivare: Bonava AB / NCC