TÄBY PARK OMRÅDE 5 PÅ SAMRÅD

Nu pågår detaljplanesamråd för nästa etapp av utbyggnaden av Täby Park. Vi har har arbetat med plan och kvalitetsprogram för område 5, tillsammans med Täby Park AB, Riksbyggen, Täby kommun, Brunnberg & Forshed och Tyréns.

Detaljplanen fortsätter utbyggnaden av Täby parks tydliga stadsstruktur med hög arkitektonisk kvalitet, varierad bebyggelse med attraktiva miljöer och ett funktionsblandat innehåll. Planen innehåller ca 550-600 bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, en förskola, kontor, park och natur.