STRUKTURPLAN HJÄLLBO – GÖTEBORG

Nytt uppdrag för SWMS att ta fram strukturplan som ska illustrera hur vision och mål för Hjällbo kan ta en fysisk form. Uppdrag i team med arkitekter från Esencial, experter inom trafik och social hållbarhet från Sweco, experter på att hantera frågor om dagvatten från WSP och kunskap om centrumfrågor från RSD.

 

Typ: stadsbyggnadsprojekt

Omfattning: ny struktur med bebyggelse, torg, gator, park och kopplingar till omgivningen

Projektstart: 2019

Uppdragsgivare: Förvaltnings AB Framtiden