SKOLGÅRD TILL TÄBY PARKS NYA SKOLA

SWMS arbetar med utformning av utemiljön till den nya skolan och förskolan i Täby Park. Uppdraget görs tillsammans med Tham & Videgård arkitekter.

 

Utemiljön delas in i två huvuddelar, dels den vilda naturen med befintliga berghällar, varierad topografi, uppvuxna träd och naturpräglad vegetation som sparas och blir en del av skolgården, dels den kulturella delen i anslutning till skolbyggnaden med ytor utformade för lek, idrott, lärande och möten.

 

Typ: Landskapsarkitektur

Omfattning: Skola F-9 900 elever

Projektstart: 2018

Uppdragsgivare: Tham & Videgård / Täby kommun