GODISFABRIKEN I GÄVLE – DETALJPLAN PÅ GRANSKNING

Tidigare Läkerolfabrikens gränder i ny struktur för blandstad. Samarbete i team med Nyréns Arkitektkontor kring struktur och offentliga rum. Detaljplan på granskning.   https://sv-se.facebook.com/GodisfabrikenGavle/