PARALLELLT UPPDRAG PARFYMFABRIKEN

SWMS är tillsammans med Brunnberg&Forshed utvalda för parallellt uppdrag som ett av tre team för att utveckla Parfymfabriken i Ekerö kommun.   Uppdraget är en förstudie för att ta fram stadsbyggnadsidéer för hur Parfymfabriken kan omvandlas från ett storskaligt industriområde …