CENTRALA LINDHOLMEN I GÖTEBORG

Team SWMS har slutredovisat förslag i parallella uppdrag för Centrala Lindholmen i Göteborg. Platsen präglas av företag i tillväxt, Chalmers expanderande forskningsintensiva högskola och närhet till älven. Förslaget bygger en ny struktur för platsens utveckling med attraktiva mötesplatser ute och inne, …