PARALLELLT UPPDRAG SPÅNGADALEN

Stockholms stad har påbörjat programarbete för att studera hur Tensta, Rinkeby och Bromsten kan kopplas samman på ett socialt och fysiskt hållbart sätt samt att pröva möjligheten för bostäder inom programområdet. SWMS genomför som ett av tre team, parallellt uppdrag för …