STRUKTURPLAN HJÄLLBO – GÖTEBORG

Nytt uppdrag för SWMS att ta fram strukturplan som ska illustrera hur vision och mål för Hjällbo kan ta en fysisk form. Uppdrag i team med arkitekter från Esencial, experter inom trafik och social hållbarhet från Sweco, experter på att hantera …