GODISFABRIKEN I GÄVLE – DETALJPLAN ANTAGEN

Tidigare Läkerolfabrikens gränder i ny struktur för blandstad. Samarbete i team med Nyréns Arkitektkontor kring struktur och offentliga rum. Detaljplan antagen av samhällsbyggnadsnämnden 26 september 2018.   https://sv-se.facebook.com/GodisfabrikenGavle/