UTVECKLING AV PARTILLE SÖDRA CENTRUM

Fördjupad översiktsplan för fortsatt utveckling av Partille södra centrum är nu på samråd. På uppdrag av Partille kommun har vi tillsammans med Esencial och Sweco (trafik) tagit fram strukturförslag som underlag till planen.   https://www.partille.se/bygga-bo–miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/fordjupad-oversiktsplan-for-partille-sodra-centrum/   Typ: stadsbyggnadsprojekt Omfattning: nya …

SKOLGÅRD TILL TÄBY PARKS NYA SKOLA

SWMS arbetar med utformning av utemiljön till den nya skolan och förskolan i Täby Park. Uppdraget görs tillsammans med Tham & Videgård arkitekter.   Utemiljön delas in i två huvuddelar, dels den vilda naturen med befintliga berghällar, varierad topografi, uppvuxna …