STRUKTURPLAN PARTILLE SÖDRA CENTRUM

SWMS undersöker områdets potential i en strukturplan och stadsbyggnadsidé som underlag till Partille kommuns arbete med fördjupad översiktsplan för Södra centrum. I vårt team ingår även arkitekter från Esencial, trafikplanerare från Sweco Society samt fastighetsekonom från NAI Svefa.   Typ: stadsbyggnadsprojekt Omfattning: …