STADSBYGGNADSKONCEPT – SMÖRKAJEN MALMÖ

Nytt uppdrag för SWMS att ta fram förslag på struktur och bebyggelse för Smörkajen, första utbyggnadsetappen i utvecklingen av Nyhamnen i Malmö. I vårt team ingår även arkitekter från Esencial, trafikplanerare från Sweco Society samt dagvatten- och översvämningsexperter från WSP.   …