PLANPROGRAM ÖSTBERGA GODKÄNT

Stadsbyggnadsnämnden godkände i augusti 2019 planprogram för Östberga som vi arbetat med. Programmet föreslår bland annat att Östberga vävs ihop med de nya kvarteren på Årstafältet och dalgången mot Liseberg utvecklas för aktiviteter.   Planprogrammet och övriga handlingar finns på …