CENTRALA LINDHOLMEN I GÖTEBORG

Team SWMS har slutredovisat förslag i parallella uppdrag för Centrala Lindholmen i Göteborg. Platsen präglas av företag i tillväxt, Chalmers expanderande forskningsintensiva högskola och närhet till älven. Förslaget bygger en ny struktur för platsens utveckling med attraktiva mötesplatser ute och inne, …

PARALLELLT UPPDRAG I SÄTRA, VÄSTERÅS

SWMS genomför som ett av tre team parallellt uppdrag för stadsutveckling av Sätra i Västerås. Sätra utgör idag naturmark men har ett strategiskt läge nära befintliga handels- och bostadsstrukturer. Här finns förutsättningar för ett boende nära både natur och stad. Vi samarbetar …

VI SÖKER MEDARBETARE

SWMS växer med våra spännande och roliga uppdrag. Vi söker medarbetare till kontoret på Vidargatan. Du kan vara landskapsarkitekt, planeringsarkitekt eller arkitekt, ha arbetat ett par år, vara ny från skolan eller söker tillfällig praktik.   Hör av dig till Sofia …

NYA KONTORET

Vårt nya kontor ligger på Vidargatan 5, strax runt hörnet från Odenplan. Mitt i Vasastan sitter vi i gatuplan och blir en del av stadens liv. Inspirerande och synligt. Vi gillar läget! Välkommen förbi.