JOBBA HOS OSS

SWMS växer med våra inspirerande uppdrag. Vi är nio personer på kontoret på Upplandsgatan och söker nu en till handläggande landskapsarkitekt med ca 3-5 års erfarenhet. Tillsammans med oss jobbar du med både landskap, projektering och stadsbyggnad. Hör av dig till Mårten …

TÄBY STADSBYGGNADSPRIS 2021

Vi vann Täby stadsbyggnadspris 2021 med Norra Parken 1 – Näsby Slott. Oerhört glada över detta pris, hur fint det blev och att ha fått rita på ett så hedervärt uppdrag i en svårslagen miljö åt NIAM ihop med Brunnberg&Forshed. …

NORRA ÖN UMEÅ

SWMS har på uppdrag av Umeå kommun arbetat med strukturplan, stadsbyggnadsidé och kvalitetsprogram för den rörelserika nya stadsdelen på Norra Ön i centrala Umeå. Samråd pågår för detaljplan med plats för cirka 2 800 nya bostäder samt verksamheter. En livfull …

VI ÖNSKAR FIN JULHELG OCH ETT GOTT NYTT ÅR

Vi önskar er alla en fin julhelg och ett gott nytt 2021. Stort tack för alla samarbeten under året. Sofia, Mårten, Sofia, Hannes, Anna, Astrid, Victor och Klara  

PARTILLE SÖDRA CENTRUM

SWMS har tillsammans med Esencial och Tyréns trafik arbetat med strukturplan som planeringsunderlag för fördjupad översiktsplan, för en etappvis utbyggnad av nya bostäder och verksamheter som blandstad. Den största koncentrationen av service och kontor återfinns i anslutning till Allum köpcentrum, …

SMÖRKAJEN – NY VATTENFRONT I MALMÖ

Nyhamnen omvandlas till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service. Smörkajen är det första steget att utveckla området vid vattnet och fullt utbyggt kommer runt 4000 personer bo och arbeta här. Planförslaget är starkt …

KABELVERKET I ÄLVSJÖ PÅ SAMRÅD

Kabelverket i Älvsjö är nu på samråd. Den kulturhistoriska miljön kompletteras med bostäder, kontor, nytt torg och kopplande stråk. Kabelverket utvecklas med ett varierat innehåll, stärker Älvsjö som centrum och tyngdpunkt. På uppdrag av Profi fastigheter och i samarbete med …

TÄBY PARK OMRÅDE 5 PÅ SAMRÅD

Nu pågår detaljplanesamråd för nästa etapp av utbyggnaden av Täby Park. Vi har har arbetat med plan och kvalitetsprogram för område 5, tillsammans med Täby Park AB, Riksbyggen, Täby kommun, Brunnberg & Forshed och Tyréns. Detaljplanen fortsätter utbyggnaden av Täby …

TÄBY (LEK)PARK HAR ÖPPNAT

Täby (lek)Park är färdig för lek! Hjälmar, västar och verktyg tillhandahålles inom kort för den rätta byggarbetskänslan. Kom förbi och prova!   https://taby-park.se/efterlangtade-taby-lekpark-har-oppnat/