PARTILLE SÖDRA CENTRUM

SWMS har tillsammans med Esencial och Tyréns trafik arbetat med strukturplan som planeringsunderlag för fördjupad översiktsplan, för en etappvis utbyggnad av nya bostäder och verksamheter som blandstad. Den största koncentrationen av service och kontor återfinns i anslutning till Allum köpcentrum, …

SMÖRKAJEN – NY VATTENFRONT I MALMÖ

Nyhamnen omvandlas till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service. Smörkajen är det första steget att utveckla området vid vattnet och fullt utbyggt kommer runt 4000 personer bo och arbeta här. Planförslaget är starkt …

KABELVERKET I ÄLVSJÖ PÅ SAMRÅD

Kabelverket i Älvsjö är nu på samråd. Den kulturhistoriska miljön kompletteras med bostäder, kontor, nytt torg och kopplande stråk. Kabelverket utvecklas med ett varierat innehåll, stärker Älvsjö som centrum och tyngdpunkt. På uppdrag av Profi fastigheter och i samarbete med …

TÄBY PARK OMRÅDE 5 PÅ SAMRÅD

Nu pågår detaljplanesamråd för nästa etapp av utbyggnaden av Täby Park. Vi har har arbetat med plan och kvalitetsprogram för område 5, tillsammans med Täby Park AB, Riksbyggen, Täby kommun, Brunnberg & Forshed och Tyréns. Detaljplanen fortsätter utbyggnaden av Täby …

TÄBY (LEK)PARK HAR ÖPPNAT

Täby (lek)Park är färdig för lek! Hjälmar, västar och verktyg tillhandahålles inom kort för den rätta byggarbetskänslan. Kom förbi och prova!   https://taby-park.se/efterlangtade-taby-lekpark-har-oppnat/